Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalg E39 Lavik - Skei

Dovre Group AS/Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet levert en KS1-rapport for konseptvalg E39 Lavik - Skei.