Kvalitetssikring (KS1) av prosjekter på strekningen Arna-Bergen

Dovre International/Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet levert en rapport om kvalitetssikring (KS1) av veg- og jernbaneprosjektene på strekningen Arna - Bergen.

Dovre International/Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet levert en rapport om kvalitetssikring (KS1) av veg- og jernbaneprosjektene på strekningen Arna - Bergen.

Les rapporten her (pdf)