Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalg Sotrasambandet

Dovre Group AS/Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet levert en KS1-rapport for Sotrasambandet.