Kvalitetssikring (KS2) av fylkesveg 107 Jondalstunnelen - tilleggsanalyse

Rapport til Samferdselsdepartementet

Terramar AS og Asplan Viak AS har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utført en supplerende analyse av prosjektet Jondalstunnelen. Analysen kommer i tillegg til en kvalitetssikring (KS2) som Terramar AS og Asplan Viak AS utførte i 2006.