Kvalitetssikring (KS2) av prosjekt Rv. 150 Ring 3 Ulven - Sinsen

Rapport til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Metier AS gjennomført en kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Rv. 150 Ring 3 Ulven - Sinsen. Metiers rapport er tilgjengelig for nedlasting under.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Metier AS gjennomført en kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Rv. 150 Ring 3 Ulven - Sinsen. Metiers rapport er tilgjengelig for nedlasting.

  • Les rapporten (pdf)
    Den publiserte pdf-versjonen av rapporten er merket "Unntatt offentlighet". Dette unntaket fra offentlighet er opphevet av Samferdselsdepartementet.