Kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Dalsfjordbrua

Advansia AS, Det norske Veritas AS og Samfunns- og Næringslivsforskning AS har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført kvalitetssikring (KS2) av prosjektet rv. 609/rv. 57 Dalsjordbrua.

Advansia AS, Det norske Veritas AS og Samfunns- og Næringslivsforskning AS har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført kvalitetssikring (KS2) av prosjektet rv. 609/rv. 57 Dalsjordbrua.

Hensikten med analysen er å få en tredjepartsvurdering av prosjektet som skal understøtte beslutningsgrunnlaget når det legges fram for Stortinget.