Kvalitetssikring (KS2) av prosjektet E6 Dal-Minnesund og Labbdalen-Skaberud

Overlevert 27. februar 2009

Terramar AS og Asplan Viak AS har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet utført kvalitetssikring (KS2) av prosjektet ”E6 Dal – Minnesund, samt Labbdalen - Skaberud”.

KartilustrasjonTerramar AS og Asplan Viak AS har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet utført kvalitetssikring (KS2) av prosjektet ”E6 Dal – Minnesund, samt Labbdalen - Skaberud”.

Oppdraget er gjennomført i henhold til krav om kvalitetssikring av store statlige investeringer. I tillegg er det gjort en vurdering av trafikkgrunnlaget for prosjektet og de elementer i finansieringsplanen som er relatert til trafikkgrunnlaget.

Prosjektet utgjør andre etappe av tre i utbyggingen av E6 Gardermoen –
Kolomoen. Første etappe Hovinmoen – Dal, Skaberud – Kolomoen er under bygging og forventes åpnet høsten 2009. Det gjenstår fortsatt planavklaringer for etappe tre, Mjøsstrekningen (Minnesund – Skaberud).

Prosjektet er begrunnet i mange alvorlige ulykker, økende problemer med trafikkavviklingen og at økt standard på E6 vil stimulere til vekst og
utvikling på det indre Østlandet, heter det i rapporten. Det er planlagt å inngå kontrakt med entreprenører før sommeren 2009 med oppstart av anleggsarbeidene til høsten. Forventet åpning av vegen er høsten 2011.