Kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Vegpakke Helgeland Fase 1

Advansia AS, Det Norske Veritas AS og SNF AS har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Vegpakke Helgeland Fase 1.

Vegpakke Helgeland omfatter:
- utbedring av rv. 78 mellom kysten og E6 på strekningen Halsøya – Leirosen,
- utbedring og ombygging av flere strekninger med dårlig standard på E6 mellom Nord-Trøndelag grense og Saltfjellet
- utbedring av rv. 12 Båsmo – Utskarpen og rv. 17 Stokkvågen - Kilboghamn.

Vegpakke Helgeland er delt inn i to, eventuelt tre faser: Fase 1 omfatter rv. 78. Fase 2 omfatter E6-prosjektene og evt. rv. 12 og rv. 17. Rv. 12 og rv. 17 kan også komme i en egen fase 3.