Kvalitetssikring (KS2) av rv. 616 Bremangersambandet 2

Metier AS har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført kvalitetssikring (KS2) av prosjektet rv. 616 Bremangersambandet 2.

Hensikten med analysen er å få en tredjepartsvurdering av prosjektet som skal understøtte beslutningsgrunnlaget når det legges fram for stortinget.

Les rapporten (pdf)

Den publiserte pdf-versjonen av rapporten er merket "Unntatt offentlighet". Dette unntaket fra offentlighet er opphevet av Samferdselsdepartementet.

 

Oversiktskart som viser Bremangersambandet del 1 (blått) og Bremangersambandet del 2 (rødt)