Kvalitetssikring (KS2): Rv. 7 Sokna - Ørgenvika

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Advansia AS, Det Norske Veritas AS og SNF AS gjennomført kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Rv. 7 Sokna - Ørgenvika.

Les rapporten (pdf)