Kystverkets håndtering av den akutte oljeforurensningen fra lasteskipet M/S Server

Ekstern evaluering

Kystverkets håndtering av aksjonen er evaluert av Norconsult. Utgangspunktet er de styrende dokumentene som forelå da hendelsen inntraff, i hvilken grad disse ble etterlevd og operative disposisjoner.

Kystverkets håndtering av aksjonen er evaluert av Norconsult. Utgangspunktet er de styrende dokumentene som forelå da hendelsen inntraff, i hvilken grad disse ble etterlevd og operative disposisjoner.

Klokken 18:29 den 12. januar 2007 grunnstøtte lasteskipet M/S Server ved Hellisøy fyr, Fedje kommune i Hordaland. En statlig aksjon mot akutt oljeforurensning ble iverksatt under ledelse av Kystverket. Server-aksjonen ligger an til å koste om lag 220 millioner kroner, den hittil  mest kostbare aksjonen i Norge.

Skipet hadde 585 tonn bunkersolje (IFO180), 72 tonn dieselog noe smøreolje om bord, totalt 676 tonn. Om lag 380 tonn (56,2 % ) ble gjenværende imarint miljø. Det ble registrert landpåslag av olje på 230 steder i 13 kommuner. I tillegg tilstatlige ressurser, deltok Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) Bergen region,IUA Sogn og Sunnfjord, IUA Nordfjord og en rekke andre aktører.

Rapporten fra Norconsult med vedlagte brev fra Kystverket:

Norconsults evaluering av Kystverkets håndtering av den akutte oljeforurensningen fra lasteskipet M/S Server

Kystverkets brev til Fiskeri- og kystdepartementet med kommentarer til Norconsults evaluering

Oversikt over foreslåtte forbedringspunkter og iverksatte tiltak etter Norconsults evaluering