La menn være menn

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Rapport fra idédugnad om hvordan rekruttere flere menn til skolen

La menn være menn

"La menn være menn" er en rapport om hvordan flere menn kan rekrutteres til skolen. Den er laget på bakgrunn av en idédugnad om menn i skolen som ble avholdt i Oslo i juni 2001. På idédugnaden deltok menn fra skolen (lærere og SFO), lærerutdanning, elev-, student- og lærerorganisasjonene og fra mannsforskningsmiljøer.