Langsiktig strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid 19-pandemien

Regjeringen har revidert den langsiktige strategien og beredskapsplanen for håndteringen av koronapandemien

Les mer her i pdf: