Ledsagere for funksjonshemmede i kollektivtrafikken

Rapport fra Asplan Viak om effekten av rabattordninger for funksjonshemmedes ledsagere i kollektivtrafikken.

Samferdselsdepartementet ga i juni 2008 Asplan Viak As i samarbeid med Davoteam daVinci i oppdrag å gjennomgå rabattordningen for personer som reiser i følge med en person som har behov for ledsager.

Arbeidet skulle blant annet bestå i å vurdere hva som er riktig kompensasjon til fylkeskommunene, jernbanen og Hurtigruta for å dekke inntektstapet ved å innføre en obligatorisk rabatt til ledsagere.