Liberalisering av postmarkedet - utdypning av enkelte problemstillinger

Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) har på oppdrag av Samferdselsdepartementet foretatt en utdypning av enkelte problemstillinger vedrørende en eventuell liberalisering av det norske postmarkedet.

Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet foretatt en utdypning av enkelte problemstillinger vedrørende en eventuell liberalisering av det norske postmarkedet.

Les Liberalisering av postmarkedet - utdypning av enkelte problemstillinger (pdf)

Tilleggsutredningen må ses i sammenheng med SNF-rapporten Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet (pdf)