Lisboa-strategien og EUs forskningspolitikk

Kommisjonen presenterte i dag to nye publikasjoner om Europas posisjon når det gjelder forskning og innovasjon. (26.11.2003)

Redusert vekst i investeringsnivået og økt hjerneflukt setter forskningsmålene i Lisboa-strategien i fare

Forskningskommissær Philippe Busquin presenterte i dag to publikasjoner med status for forskning og innovasjon i EU. Hovedbudskapet fra Kommisjonen er at redusert vekst i investeringsnivået og økt hjerneflukt svekker EUs posisjon på forskningsområdet. Det kreves betydelig økt innsats for å nå målene i Lisboa-strategien.

Les mer