Lotteriloven – lottl.

Lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (lotteriloven)

Formålet med loven er å sikre at lotterier avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative sosiale konsekvenser av lotterier, samtidig som det legges til rette for at lotterier kan være en god inntektskilde for samfunnsnyttig og humanitært arbeid

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter