Lover og regler

Lotteriloven – lottl.

Kulturdepartementet

Lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (lotteriloven)

Formålet med loven er å sikre at lotterier avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative sosiale konsekvenser av lotterier, samtidig som det legges til rette for at lotterier kan være en god inntektskilde for samfunnsnyttig og humanitært arbeid

Se loven på lovdata.no