Endringslov til kringkastingsloven

Lov 17. juni 2005 nr. 98

Se loven på lovdata.no