Endringslov til åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.)

Lov 19. juni 2015 nr. 73 Endringslov til åndsverkloven

Se loven på lovdata.no
Til toppen