Lov om endringer i medieeierskapsloven

Lov 21. juni 2013 nr. 97

Se loven på lovdata.no