Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lov om godtgjørelse til stortingsrepresentanter

Lov om godtgjørelse til stortingsrepresentanter

Se lov 12 juni 1981 nr. 61. - Jfr. tidligere lover 14 juni 1816, 9 aug 1918 nr. 6 § 12, 11 aug 1924 nr. 1 (med tilleggslover 22 april 1927 nr. 1, 19 mai 1933 nr. 9, 25 juni 1937 nr. 23, 4 juni 1938 nr. 17, 9 juni 1939 nr. 18, 5 april 1946, 9 mai 1947 nr. 2, 3 des 1948 nr. 10, 14 mars 1952 nr. 2, 4 juli 1952 nr. 4). Den godtgjørelse som i henhold til Grunnlovens § 65 tilkommer enhver representant og innkalt vararepresentant, fastsettes av Stortinget, som herunder kan bestemme at godtgjørelsen helt eller delvis skal tilsvare bestemte til enhver tid gjeldende lønnssatser i offentlige regulativer som fastsettes av Stortinget eller med dets samtykke.

Les loven på Lovdata

Det er ikke publisert noen forskrifter til denne loven på Lovdata.