Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lov om statens oppkrevere m.v

Lov om ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere m.v.

Jfr. tidligere Kammer-Rets-Ordning 18 mars 1720 Kap. I § 5 (for så vidt angår ansvaret overfor staten) og Kap. III §§ 1-4 og 6-9, forordning 31 des 1742 §§ 5 og 6, lover 8 mai 1869 og 21 juli 1894 nr. 5 § 5 annet ledd. Enhver embets- eller tjenestemann som innkrever eller mottar penger for staten, eller som for øvrig står staten til regnskap for innbetaling, utbetaling, oppbevaring eller forvaltning av penger eller verdipapirer, er overfor staten ansvarlig for tap som skyldes at han ikke har opptrådt forsvarlig. Kongen kan nedsette et pådratt erstatningsansvar eller la det falle bort, dersom det finnes rimelig under omsyn til den utviste skyld, skadens størrelse og tilhøva ellers. Endret ved lov 7 mai 2004 nr. 21 (i kraft 1 juli 2004).

Les loven på Lovdata

Det er ikke publisert noen forskrifter til denne loven på Lovdata.