Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lov om Statens pensjonsfond

Lov om Statens pensjonsfond

Statens pensjonsfond skal understøtte statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter og underbygge langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter. Statens pensjonsfond forvaltes av Finansdepartementet. Fondet består av Statens pensjonsfond - Utland og Statens pensjonsfond - Norge. Utenlandsdelen anbringes som innskudd på konto i Norges Bank. Motverdien forvaltes etter nærmere regler fastsatt av departementet, jf. § 7. Innenlandsdelen anbringes som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. Motverdien forvaltes etter nærmere regler fastsatt av departementet, jf. § 7.

Les loven på Lovdata

Vi henviser til Lovdata for fullstendig oversikt over forskrifter.