Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lov om statens premieobligasjonslån

Lov om adgang for staten til utferdigelse av premieobligasjonslån

Lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier skal ikke være til hinder for, at lån, som opptas for statskassens regning, emitteres som premieobligasjonslån ved utstedelse og utbydelse til salg av ihendehaverobligasjoner med premier.

Les loven på Lovdata

Det er ikke publisert noen forskrifter til denne loven på Lovdata.