Lov om Tilvirkning av Æthylæther

LOV-1898-12-19-3 Lov om Tilvirkning af Æthylæther

Tilvirkning av Etyleter bør, såfremt det brukes andre stoffer enn brennevin, som er underlagt avgift eller toll, kun foregå i anlegg, som er under offentlig kontroll, således som Loven sier, og mot betaling av den til enhver tid påbudte avgift. Nærmere regler som kreves angående utøvelsen av den nødvendige kontroll delegeres av Regjeringsdepartementet, som også kan bestemme hvordan anlegget til kontrollens betryggelse skal være innrettet og til hvilke tider av døgnet tilvirkningen kan foregå.

Tilvirkning av Etyleter bør, såfremt det brukes andre stoffer enn brennevin, som er underlagt avgift eller toll, kun foregå i anlegg, som er under offentlig kontroll, således som Loven sier, og mot betaling av den til enhver tid påbudte avgift. Nærmere regler som kreves angående utøvelsen av den nødvendige kontroll delegeres av Regjeringsdepartementet, som også kan bestemme hvordan anlegget til kontrollens betryggelse skal være innrettet og til hvilke tider av døgnet tilvirkningen kan foregå.

Se loven på lovdata.no
Til toppen