M-2/2010 Rundskriv næringsutvikling 2010

M-2/2010 Rundskriv næringsutvikling 2010, erstatter Rundskriv M-1/2009

- Midler til bygdeutvikling 2010 - tildeling på fylkesnivå
- Midler til seterprosjektet 2010 - tildeling på fylkesnivå
- Midler til frukt- og bærproduksjon - reiseliv - kulturlandskap - tildeling 2010
- Midler til oppfølging av tiltak i regionale handlingsprogram for økologisk landbruk 2010 - tildeling på fylkesnivå