M-3/2009 - Driveplikten etter jordloven

Erstattet av rundskriv M-3/2011 - Driveplikten etter jordloven