M-3/2009 - Driveplikten etter jordloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Erstattet av rundskriv M-3/2011 - Driveplikten etter jordloven