Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mål og virkemidler for bredere bredbånd

Rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen mener at det kan være hensiktsmessig å fastsette et mål om både mobilt bredbånd med minimum 8/1 Mbit/s kapasitet og fast bredbånd med minimum 50/10 Mbit/s kapasitet til alle.

Arbeidsgruppen mener at det kan være hensiktsmessig å fastsette et mål om både mobilt bredbånd med minimum 8/1 Mbit/s kapasitet og fast bredbånd med minimum 50/10 Mbit/s kapasitet til alle (husholdninger, virksomheter og offentlige institusjoner).

Mål og virkemidler for bredere bredbånd (PDF)

Vedlegg:

  1. Høykom og KRDs bevilgninger til bredbåndsformål 1999-2009 (PDF)
  2. Bredbåndsstrategier og målsetninger internasjonalt (PDF)
  3. Nærmere om sammenhengene mellom tilgang på bredbånd og utviklingen på viktige samfunnsområder (PDF)
  4. 100 Mbit/s bredbåndskapasitet til alle husstander og virksomheter (Nexia, 2009) (PDF)
  5. 100 Mbit/s tilknytningspunkter innen 2 km (Nexia, 2009) (PDF)
  6. Utredning om bredbånd (Steinar Strøm og Jon Vislie, 2009) (PDF)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet etablerte i mai 2009 en interdepartemental arbeidsgruppe som fikk i mandat å anbefale nye mål for bredbånd i Norge innen 1. september.

Arbeidsgruppen har lagt tre premisser til grunn for arbeidet: Mål om full (100%) bredbåndsdekning, markedsdrevet utbygging og teknologinøytralitet. 

Arbeidsgruppen har vurdert fire aktuelle målbilder for bredbånd i Norge i 2015:
- 100 Mbit/s symmetrisk til alle (fiber til veggen)
- 100 Mbit/s symmetrisk innen 2 km fra alle husstander (”finsk modell”)
- 50 Mbit/s nedlasting og 10 Mbit/s opplasting til alle
- 8 Mbit/s nedlasting og 1 Mbit/s opplasting til alle