Målbruk i offentleg teneste (mållova)

Lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste (Mållova – måll.)

Bokmål og nynorsk er likeverdige målformer og skal vere jamstelte skriftspråk i alle organ for stat, fylkeskommune og kommune.

 

Sjå lova på lovdata.no

Tilhøyrande føresegner

Til toppen