Med Forsvaret inn i år 2000

Kortversjon av St meld nr 22 (1997-98) om hovedretningslinjer for Forsvarets virksomhet og utvikling i tiden 1999-2002. (Dokumentet har egen design og navigasjon)

Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet.