Medvirkeransvar og identifikasjonsansvar i aksje- og allmennaksjeselskapsforhold

Utredning av dr. juris Magnus Aarbakke, oktober 2004

Oppdraget for utredningen er å vurdere en lovregulering i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper av erstatningsansvar for den som har medvirket til at et styremedlem begår en ansvarsbetingende feil.