Meld. St. 13 (2012–2013)

Ta heile Noreg i bruk

Til innhaldsliste

1 Kart over bu- og arbeidsmarknadsregionane i Noreg

Figur 1.1 Bu- og arbeidsmarknadsregionane i Noreg anno 2012

Figur 1.1 Bu- og arbeidsmarknadsregionane i Noreg anno 2012

1 Merk at inndelinga i BA-regionar er oppdatert av NIBR hausten 2012. Dette har resultert i nokre mindre endringar i høve til dette kartet, jf. boks 2.1.

Kjelde: NIBR.

Figur 1.2 forts.)

Figur 1.2 forts.)

Til forsida av dokumentet