Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Meld. St. 18 (2013–2014)

Tilbaketrekning av Prop. 201 S (2012–2013) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og bakgrunn

Det vises til Prop. 201 S (2012–2013) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland, behandlet i statsråd 4. oktober 2013.

I tillegg til forslaget om utbygging og finansiering på denne strekningen inneholder proposisjonen et foreløpig opplegg for utbygging og finansiering av E6 på hele strekningen fra Nord-Trøndelag grense til Bolna. Det fremgår videre av proposisjonen at E6 Helgeland nord forutsettes finansiert med 63 pst. statlige midler og 37 pst. bompenger. Det er lagt opp til anleggsstart høsten 2014.

Til toppen
Til dokumentets forside