Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Meld. St. 18 (2013–2014)

Tilbaketrekning av Prop. 201 S (2012–2013) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland

Til innholdsfortegnelse

2 Samferdselsdepartementets vurdering og tilråding

Samferdselsdepartementet ønsker å foreta en ny gjennomgang av prosjektet. Det vil bli fremmet en ny proposisjon for Stortinget når gjennomgangen er fullført. Regjeringen tar sikte på å gjennomføre prosjektet i henhold til den tidsplanen som er beskrevet i Prop. 201 S (2012–2013).

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å trekke tilbake Prop. 201 S (2012–2013) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland.

Til toppen
Til dokumentets forside