Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Meld. St. 18 (2013–2014)

Tilbaketrekning av Prop. 201 S (2012–2013) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Samferdselsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Samferdselsdepartementet 29. november 2013 om tilbaketrekning av Prop. 201 S (2012–2013) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland blir sendt Stortinget.

Til toppen
Til dokumentets forside