Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Meld. St. 11 (2017–2018)

Nordisk samarbeid

Til innhaldsliste

1 Sammenstilling av budsjettene 2018 og 2017 (2017 priser) i millioner DKK

Budsjett

Budsjett

Forskjell

2018

2017

+/-

%

1.

MR Samarbeidsministrene

262.059

258.184

3.875

1,5%

a.

Prioriteringsbudsjettet

88.351

91.842

-3.491

-3,8 %

b.

Internasjonalt samarbeide

60.657

55.261

5.396

9,8 %

i. Herav kontorene1

16.015

15.778

237

1,5 %

c.

Nordisk ministerråds fellesaktiviteter og Sekretariatet

113.051

111.081

1.970

1,8 %

i. Herav sekretariatet (NMRS)

80.433

79.244

1.189

1,5 %

2.

MR Utdannelse og forskning

221.338

221.541

-203

-0,1 %

a.

Generelle forsknings- og utdannelsesinitiativer

3.427

3.376

51

1,5 %

b.

Politikkutvikling mv.

15.954

15.718

236

1,5 %

c.

Mobilitets- og nettverksprogrammer

81.510

80.306

1.204

1,5%

d.

NordForsk (institusjon)

100.224

99.442

782

0,8 %

e.

Øvrig forskning

20.223

22.699

-2.476

-10,9 %

3.

MR Sosial- og helse

43.290

39.363

3.927

10,0 %

i. Herav Nordens Välfärdcenter (institusjon)

19.661

20.083

-422

-2,1 %

4.

MR Kultur

176.797

174.413

2.384

1,4 %

a.

Generelle kultursatsninger

51.637

51.496

141

0,3 %

b.

Barn og Unge

6.344

6.250

94

1,5 %

c.

Film og Media

32.222

31.846

376

1,2 %

d.

Kunstområdet

31.760

31.820

-60

-0,2 %

e.

Nordiske Kulturhus (institusjoner)

48.144

46.010

2.134

4,6 %

f.

Andre kultursatsninger

6.690

6.991

-301

-4,3 %

5.

MR Fiskeri, jordbruk, næringsmidler og skogbruk

42.164

42.164

1.945

4,8 %

a.

Fiskeri

6.512

6.416

96

1,5 %

b.

Jord- og Skogbruk

28.823

27.074

1.749

6,5 %

i. Herav NordGen (institusjon)

21.409

19.769

1.640

8,3 %

c.

Næringsmidler

6.829

6.729

100

1,5 %

6.

MR Likestilling

9.322

9.185

137

1,5 %

7.

MR Bærekraftig Vekst

132.402

129.080

3.322

2,6 %

a.

Næring

86.557

85.664

893

1,0 %

i. Herav Nordic Innovation (institusjon)

69.653

67.910

1.743

2,6 %

b.

Energi

13.213

10.322

2.891

28,0 %

i. Herav Nordisk Energiforskning (institusjon)

9.279

6.046

3.233

53,5 %

c.

Regional

32.632

33.094

-462

-1,4 %

i. Herav Nordregio (institusjon)

10.881

11.114

-233

-2,1 %

8.

MR Miljø og Klima

46.402

45.716

686

1,5 %

9.

MR Arbeidsliv

14.292

14.086

206

1,5 %

i. Herav NIVA (institusjon)

3.508

3.461

47

1,4 %

10.

MR Økonomi og finanspolitikk

1.598

1.874

-276

-14,7 %

11.

MR lovsamarbeid

1.198

1.430

-232

-16,2 %

Totalt nordisk budsjett

950.862

935.091

15.771

1,7 %

1 Ministerrådets kontorer i Estland, Latvia, Litauen og Nordvestrussland

Til toppen
Til forsida av dokumentet