Meld. St. 12 (2014-2015)

Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2014 om utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside