Meld. St. 19 (2016–2017)

Opplev Norge – unikt og eventyrlig

Meldingen presenterer regjeringens politikk for en bærekraftig og lønnsom reiselivsnæring. Med utgangspunkt i den siste tids utvikling i reiselivet skisserer meldingen de muligheter og utfordringer som næringen står overfor og redegjør for hvordan regjeringen vil styrke grunnlaget for næringens utvikling.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget