Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Meld. St. 20 (2018–2019)

Statens pensjonsfond 2019

Til innholdsfortegnelse

2 Historiske tabeller

Tabell 2.1 Nominell avkastning av SPU og inflasjon1 i utvalgte valutaer og målt i fondets valutakurv. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent

År

Fondets valutakurv

NOK

USD

EUR

GBP

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

1997

9,07

1,75

10,83

2.49

-4,01

2,29

11,87

1,53

-0,16

1,89

1998

9,26

0,92

19,75

2.29

15,87

1,56

7,63

1,10

14,59

1,57

1999

12,44

1,28

13,84

2.38

7,92

2,21

26,43

1,08

11,40

1,26

2000

2,49

2,02

6,53

3.14

-2,91

3,36

3,66

2,14

4,75

0,83

2001

-2,47

1,17

-5,34

2.91

-6,93

2,85

-1,87

2,36

-4,48

1,24

2002

-4,74

1,91

-19,09

1.29

4,76

1,58

-11,12

2,18

-5,30

1,22

2003

12,59

1,57

19,96

2.54

24,91

2,28

3,92

2,13

12,34

1,34

2004

8,94

2,37

3,93

0.37

14,16

2,66

5,94

2,09

6,45

1,32

2005

11,09

2,33

14,28

1.60

2,22

3,39

17,80

2,17

14,32

2,09

2006

7,92

2,13

5,89

2.31

15,16

3,23

3,01

2,24

1,01

2,30

2007

4,26

3,12

-3,90

0.71

10,20

2,83

-0,61

2,07

8,35

2,38

2008

-23,31

1,42

-6,66

3.77

-27,62

3,86

-23,87

3,27

0,21

3,55

2009

25,62

1,82

7,88

2.16

30,77

-0,37

26,69

0,33

16,42

2,24

2010

9,62

1,98

9,49

2.45

8,82

1,68

16,38

1,63

12,23

3,23

2011

-2,54

2,84

-1,39

1.30

-3,96

3,12

-0,75

2,68

-3,25

4,47

2012

13,42

1,98

6,70

0.64

14,42

2,09

12,66

2,51

9,39

2,78

2013

15,95

1,41

25,11

2.13

14,77

1,48

9,81

1,32

12,64

2,60

2014

7,58

0,91

24,23

2.09

0,52

1,59

14,47

0,50

6,78

1,52

2015

2,74

0,74

15,54

2.15

-2,13

0,13

9,02

0,00

3,54

0,00

2016

6,92

1,59

1,95

3.60

4,83

1,27

7,97

0,20

25,05

0,70

2017

13,66

1,92

13,95

1.83

19,92

2,13

5,33

1,60

9,54

2,68

2018

-6,12

1,70

-3,07

2.75

-8,44

2,45

-3,83

1,67

-2,75

2,42

1998–2018

5,47

1,77

6,54

2,11

5,73

2,15

5,49

1,68

7,02

1,98

1997–2017

5,63

1,77

6,73

2,13

5,26

2,16

5,77

1,67

6,69

1,98

1 Inflasjon i enkeltvalutaene gitt i tabellen er ikke basert på inflasjon målt i fondets valutakurv, men på KPI-tall for hvert enkelt land/valutaområde.

Kilde: Norges Bank, Macrobond, Thomson Reuters Datastream og Finansdepartementet.

Tabell 2.2 Avkastning av SPU i 2018, siste 3, 5, 10 år og 20 år, målt i norske kroner. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent

2018

Siste 3 år

Siste 5 år

Siste 10 år

Siste 20 år

SPU

Faktisk portefølje

-3,07

4,03

10,08

9,65

5,92

Norsk inflasjon1

2,75

2,73

2,48

2,11

2,10

Forvaltningskostnader

0,05

0,06

0,06

0,07

0,09

Avkastning justert for kostnader og inflasjon

-5,72

1,22

7,36

7,32

3,65

Referanseindeks

-2,77

3,95

10,03

9,06

5,67

Differanseavkastning

-0,31

0,15

0,04

0,59

0,25

Aksjer

Aksjeportefølje2

-6,56

5,07

11,04

11,89

5,98

Referanseindeks

-5,85

5,06

11,02

11,55

5,54

Differanseavkastning

-0,71

0,01

0,01

0,34

0,44

– Herav finansiering av eiendomsinvesteringer

0,00

-0,01

0,00

0,00

0,00

– Herav andre avvik

-0,72

0,01

0,02

0,34

0,44

Obligasjoner

Obligasjonsportefølje

3,82

2,27

8,29

5,80

4,93

Referanseindeks

3,82

2,07

8,37

4,91

4,78

Differanseavkastning

0,00

0,19

-0,07

0,88

0,14

– Herav finansiering av eiendomsinvesteringer

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

– Herav andre avvik

-0,01

0,18

-0,08

0,88

0,14

Unotert eiendom

Unotert eiendomsportefølje3

11,02

4,77

12,65

10,45

Fondets referanseindeks4

-2,77

Aksjer og obligasjoner som er solgt

1,12

Differanseavkastning vs. fondets referanseindeks

13,78

– Herav meravkastning som skyldes valgt finansieringsmodell

3,88

– Herav meravkastning sammenlignet med finansiering

9,90

1 Inflasjon gitt i tabellen er ikke basert på inflasjon målt i fondets valutakurv, men på norske KPI-tall.

2 Aksjeporteføljen inkluderer fra og med 2017 noterte eiendomsinvesteringer.

3 Den første eiendomsinvesteringen ble gjennomført i første kvartal 2011. Avkastning siste ti år er annualisert avkastning fra og med 1. april 2011. Den unoterte eiendomsporteføljen inkluderer i perioden 2014–2016 også noterte eiendomsinvesteringer.

4 Reguleringen av unoterte eiendomsinvesteringer ble endret fra og med 2017. Relativ avkastning er derfor kun vist for siste år.

Kilde: Norges Bank, Macrobond og Finansdepartementet.

Tabell 2.3 Avkastning av SPU siden 1998, målt i fondets valutakurv og norske kroner. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent

Fondets valutakurv

NOK

SPU

Faktisk portefølje

5,47

6,54

Inflasjon1

1,77

2,11

Forvaltningskostnader

0,08

0,08

Avkastning justert for kostnader og inflasjon

3,56

4,25

Referanseindeks

5,22

6,29

Differanseavkastning

0,25

0,25

Aksjer

Aksjeportefølje2

5,68

6,61

Referanseindeks

5,27

6,20

Differanseavkastning

0,41

0,41

Obligasjoner

Obligasjonsportefølje

4,56

5,62

Referanseindeks

4,41

5,47

Differanseavkastning

0,15

0,15

1 Inflasjon gitt i tabellen er basert på inflasjon målt i fondets valutakurv og på norske KPI-tall.

2 Aksjeporteføljen inkluderer fra og med 2017 noterte eiendomsinvesteringer.

Kilde: Norges Bank, Macrobond og Finansdepartementet.

Til toppen
Til dokumentets forside