Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard

Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 24. juni 2002 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 66, § 71 og § 72.

Denne forskrift har til formål å beskytte det ytre miljø på Svalbard mot stoffer som er spesielt skadelige, og å forebygge og redusere forurensning som kan være til skade for naturmiljøet eller kulturminner.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen