MOPAN synteserapport 2006

Vurdering av UNICEF, ILO og Asiabanken på landnivå

Vurdering av UNICEF, ILO og Asiabanken på landnivå. MOPAN (the Multilateral Organisations Performance Assessment Network) består av 9 likesinnede land som samarbeider om en årlig gjennomgang av multilaterale organisasjoner. MOPAN startet i 2003, og hvert år går en igjennom 3-4 organisasjoner i 8-10 land.

MOPAN synteserapport 2006

Vurdering av UNICEF, ILO og Asiabanken på landnivå

14.12.06

MOPAN (the Multilateral Organisations Performance Assessment Network) består av 9 likesinnede land som samarbeider om en årlig gjennomgang av multilaterale organisasjoner. MOPAN startet i 2003, og hvert år går en igjennom 3-4 organisasjoner i 8-10 land. Gjennomgangen er en persepsjonsstudie utført av MOPAN landenes ambassader av hvordan organisasjonene fungerer på landnivå, med fokus på partnerskap. I 2006 inkluderte gjennomgangen UNICEF, ILO og den Asiatiske Utviklingsbank, som ble vurdert i følgende 10 land:Nepal, Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, Kenya, Burkina Faso, Uganda, Mosambik, Guatemala samt Colombia. Resultatene fra gjennomgangen er presentert for de tre organisasjonene, som har laget skriftlige kommentarer. Vedlagt er Synteserapporten 2006 samt kommentarene fra UNICEF, ILO og Asiabanken.

Kommentarer fra: