Møtereferat arbeidsgruppe G åpent læringsmiljø

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Møtereferat arbeidsgruppe G: åpent læringsmiljø, aktivt medborgerskap og integrasjon


Møtereferat 23. januar 2003

Møtereferat 28. mars 2003

Møtereferat 19. mai 2003

Møtereferat 2. juli 2003