Møtereferat gruppe D 13 februar 2003

Møtereferat 3. februar 2004

Forum: Future objectives, gruppe for rekruttering til matematikk, naturvitenskap og teknologi
Sted: Brussel
Tid: 3. februar 2004
Deltaker fra Norge: Ingvill M. Holden, Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen
Fagfelt: Matematikk

Gruppe D jobber på den måten at medlemmenes arbeid er første halvår av hvert år, og deretter skriver en innleid ekspert en rapport på bakgrunn av det vi har kommet fram med.

Den 3. februar var det møte i undergruppe for ''Partnerships University Schools''. Vi hadde et konstruktivt møte. Denne gruppa skal komme med forslag til hvordan partnerskap mellom universiteter/høgskoler og skoler kan organiseres, og hvordan det kan bidra til økt rekruttering innen MNT-fagene. Vi skal ha et møte til før sommeren, og det forventes at vi skal komme opp med en foreløpig anbefaling innen sommeren er over.

Opprettelsen av undergruppen for partnerskap mellom skole og universitet ble vedtatt på møte den 9. desember. I dette møtet gikk vi gjennom interimrapporten og arbeidsplan for 2004.

Hvert land vil få i oppdrag å komme opp med opplysninger om hvor langt de har kommet når det gjelder implementering av anbefalinger innen rekruttering til MNT-fagene. Dette skal gjøres i form av utfylling av et spørreskjema, som skal innleveres i løpet av mars. Videre skal vi bestemme fokus for eksempler på god praksis som skal framskaffes i løpet av våren.

Møtereferat 13. februar 2003

Forum: Future objectives, gruppe for rekruttering til matematikk, naturvitenskap og teknologi
Sted: Brussel
Tid: 13. februar 2003
Deltaker fra Norge: Ingvill M. Holden, Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen
Fagfelt: Matematikk

Møtets formål: Gjennomgang av Interim Report. Drøfting av strategier for å finne fram til eksempler på god praksis fra deltakerlandene for å løfte fra tiltak som kan øke rekruttering til MNT

Forvaltningsmessig oppfølging:

A: Nasjonalt: Innen 14 dager skal Norge komme med inntil to eksempler på "god praksis"

B: Internasjonalt: Noen av landenes eksempler vil bli gjenstand for "peer reviewing" av en internasjonalt gruppe