Møtereferat gruppe E 25 februar

Møtereferat 25. februar 2003:

Arbeidsgruppe E: Ressurser

Tilstede fra Norge: Mona Skaret, Utdanning- og forskningsdepartementet, e-post: msk@ufd.dep.no

Formål og arbeidsfelt:
Formålet med møtet var oppstart av arbeidsgruppen. Arbeidsfeltet for gruppe E' er menneskelige ressurser: Investments in human capital; return on investments in terms of economic growth and social cohesion/social capital; making the best use of resources.

Hovedkonklusjoner:

  • Det skal leveres en "interrim report" fra arbeidsgruppen allerede i august 2003.
  • Det legges opp til et tett møteprogram med møter i april, mai og juli.
  • Gruppen skal ta for seg best mulig bruk av eksisterende ressurser til utdanning og læring, samt vurdere behov for økt tilførsel av ressurser (i den rekkefølgen)
  • Utover dette vil gruppens mandat, hovedoppgaver og definisjon av nøkkelbegreper bli presisert basert på innspillene fra deltakerne før neste møte i arbeidsgruppen.
  • Policy anbefalingene fra gruppen vil i første omgang bygge på eksisterende data og forskning om investeringer i menneskelige ressurser.
  • Gruppen legger imidlertid opp til en innsamling av eksempler på god/lovende praksis fra medlemslandene på områdene "god ressursbruk" og "systemer for kvalitetsutvikling".