Møtereferat gruppe G 28 mars 2003

Møtereferat gruppe G: 28. mars 2003

Forum: Arbeidsgruppe G, åpent læringsmiljø, aktivt medborgerskap og integrasjon
Sted: Brussel
Tidspunkt: 28. mars 2003
Deltakelse fra norsk side: Else Husa

Hovedpunkter:
Dette var andre møte i arbeidsgruppe G.

Det ble rapportert fra arbeidsgruppe h (making learning more attractive), fra ekspertgruppen "Lifelong Guidance" og fra "Standing Group on Indicators and Benchmarks".

Videre fikk vi en introduksjon i CIRCA-systemet der informasjon om prosjektet om kort tid vil være tilgjengelig.

Hoveddiskusjonen på dette møtet dreide seg om målsetningene 2.3.2 "Integrating fully equal opportunity considerations" og 2.3.3 "Ensuring fair access" i arbeidsprogrammet. Medlemmene i arbeidsgruppen hadde sendt inn kommentarer og presiseringer til de aktuelle delmålene og tiltakene i arbeidsprogrammet på forhånd. Innspillene var samlet i et stort og uoversiktlig dokument som gjorde diskusjonen springende og uhåndterlig.

Oppfølging:
Det fremkom ingen hovedkonklusjoner på møtet. Gruppemedlemmene fikk imidlertid i hjemmeoppgave å spille inn både gode eksempler og å kommentere indikatorene som er foreslått.

Fra norsk side: Siden realkompetanse vil bli behandlet i arbeidsgruppe h, må vi finne andre gode eksempler å spille inn i gruppe g. Etter samtale med Hanna Marit Jahr (representant i gruppe B) og med EU-prosjektet i departementet er jeg kommet fram til at oppfølgingstjenesten kan være et godt eksempel, også med tanke på en eventuell workshop i Norge.

Neste møte i arbeidsgruppen er i Brussel 19. mai 2003.