Møtereferat og rapporter gruppe F: Mobilitet og europeisk samarbeid