Møtereferat og rapporter gruppe F: Mobilitet og europeisk samarbeid

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet