Mulig nivå på eventuell naturavgift- en utredning gjennom 12 eksempelstudier v/ Menon Economics

Eksempelstudiene skal bidra til kunnskapsgrunnlaget for mulig virkemiddelbruk for å begrense tap av naturmangfold. Det foreligger per i dag ingen konkrete planer om å innføre naturavgift, men det er omtalt i Grønn skattekommisjons rapport (NOU 2015: 15).

Last ned rapporten her.

Bilde av forside av rapport fra Menon