Multimodal samarbeidsplan for IKT på samferdselsområdet

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Utarbeidet av Statens vegvesen, Kystverket, Jernbaneverket og Avinor AS på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet

Multimodal samarbeidsplan for IKT på samferdselsområdet

Utarbeidet av Statens vegvesen, Kystverket, Jernbaneverket og Avinor AS på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet.

Multimodal samarbeidsplan for IKT på samferdselsområdet (pdf)