Nasjonal evaluering av "Trygt hjem for en 50-lapp"

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Rambøll Management Consulting evaluert ordningen "Trygt hjem for en 50-lapp".

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Rambøll Management Consulting evaluert ordningen "Trygt hjem for en 50-lapp". Rapporten ble mottatt av Samferdselsdepartementet 16. juni 2009.