Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006 - 2010

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet